Comptabilitat

ASSESSORIA COMPTABLE


La gestió de la comptabilitat (llibres oficials, llibre de diari, balanç de situació, compte d'explotació o els llibres de factures rebudes, emeses o llibres d'inversió) d'empreses, autònoms i associacions (consulta les nostres condicions especials per a associacions sense ànim de lucre) requereix comptar amb coneixements i, en ocasions, requereix recursos econòmics per mantenir una estructura administrativa.

El nostre objectiu és proporcionar respostes fiables i resultats òptims a professionals, empreses i associacions que prefereixen externalitzar i / o complementar l'àrea financera amb el nostre suport professional.

Cada client té el seu negoci i les seves necessitats i nosaltres aportem assessoria comptable que aporti millores empresarials, confidencialitat i feina ben feta. 

Vidra MJ Associats és el complement ideal de la teva departament comptable actual o el seu substitut idoni si t'estàs plantejant externalitzar.
 

Serveis Vidra en Assessoria Comptable

ÀREA COMPTABLE

 • Orientació i adreça comptable
 • Organització i engegada de la comptabilitat
 • Actualització comptabilitats endarrerides
 • Conciliacions bancàries
 • Provisions i amortitzacions
 • Control d'operacions de renting, lísing, factoring, etc.
 • Confecció de llibres oficials
 • Registre de llibres oficials
 • Balanç, compte d'explotació i balanç de saldos
 • Preparació i presentació expliques anuals

ÀREA FISCAL

 • Assessorament fiscal
 • Declaració modelo 303 IVA i anual model 390
 • Declaració modelo 111 IRPF i anual model 190
 • Declaració modelo 115 LLOGUERS i anual model 180
 • Declaració modelo 349 INTRACOMUNITARI
 • Declaració modelo 347, operacions amb terceres persones
 • Declaració modelo 202, pagament de societats a/cte.
 • Declaració modelo 200, imposat s/societats
 • Assistència i presentació en les administracions publiques
 • Alta, modificació de dades i baixa en els censos (model 036-037)
 • Hisendes locals
 • Preparació i anàlisi rendes i patrimoni
 • Altres

Contacta amb Vidra Associats i els nostres professionals t'ajudaran en la gestió de les teves necessitats comptables. Som la gestoria que necessites a Barcelona.

Assessoria per a autònoms i empreses en comptabilitat, laboral, financera, jurídic i altres serveis, buscant sempre la millor solució per als teus interessos. Gestió àgil i transparent, amb un equip professional expert.

ON ESTEM

Avda. Roma, 107 - 1º C
08029 Barcelona

935 394 000