VidranewsCalendari Contribuent Gener-Febrer 2021

 • 30/12/2020

GENER 2021 (Fins al dia 20) RENDA I SOCIETATS Retencions i ingressos a compte de rendiments de la feina, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les in...


Canvis IRPF 2022 i 2023 (Estimació objectiva)

 • 12/12/2022

Novetats tributàries segons l'Ordre HFP/1172/2022, corresponent al 29 de novembre, modificant per a l'any 2023 diversos punts de l'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat...Impostos Primer Trimestre 2022

 • 24/03/2022

El proper mes d'abril és el PRIMER TRIMESTRE D'IMPOSTOS 2022 per a les declaracions corresponents següents:   MODELS - DESCRIPCIÓ - TERMINI MÀXIM PER A DOMICILIAR - TERMINI MÀXIM PER A PRESENTAR Model 115 - Retencions IRPF lloguer   - 15/04/2...


Salari Mínim Interprofessional 2022

 • 07/03/2022

Amb data 23-2-2022, s'ha publicat el RD 152/2022, pel qual es fixa la quantia de l'SMI vigent a partir de l'1-1-2022. SMI diari: 33,33 euros. SMI mensual: 1000 euros. SMI anual a efectes de compensació i absorció: 14.000 euros. SMI jornad...


Reforma laboral 2022

 • 04/01/2022

Amb vigència des del 31-12-2021 es publica el RDL 32/2021 sobre modernització del mercat laboral, que inclou importants novetats, entre les quals destaquem les següents: Contractació 1. El contracte formatiu es modifica per deixar-lo en dos tipus: el...


RD Llei 11/2011 Mesures de suport als treballadors autònoms

 • 05/06/2021

Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d'activitat a l'empara del que disposa el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesure...


Ja és més a prop la Llei de Mesures contre el Frau Fiscal

 • 04/06/2021

Avança la tramitació parlamentària de la Llei de mesures antifrau que, a l'sembla, el Govern vol publicar en el primer semestre d'aquest any. Ahir, dia 2 de juny, es va publicar al Butlletí de les Corts Generals el text que s'envia a l...Com afecta l'ERTO en la declaració de renda?

 • 05/04/2021

Molts Treballadors van estar Afectats per un ERTO a llarg de 2020 i van cobrar la correspondiente prestacions per desocupació i davant la propera declaración d'IRPF estan sorgint dubtes sobre si estan OBLIGATS a presentar declaración i si aquesta...


Calendari Campanya Renda 2020

 • 05/04/2021

La campanya de declaració comença el 7 d'abril i acaba el 30 de juny de 2021.   Si s'efectua domiciliació bancària de l'pagament, el termini de confirmació finalitza el 25 de juny de 2021.   Presentació de declaracions de Patrimoni 2020 p...


Calendari del Contribuent Abril - Maig 2021

 • 05/04/2021

ABRIL 2021 Des del 7 d'abril fins al 30 de juny RENDA I PATRIMONI: • Presentació per Internet de les declaracions de Renda 2020 i Patrimoni 2020 Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins el 25 de juny Fins al dia 20/04 RENDA I SOC...

Generalitat de Catalunya: nuevas ayudas autònoms

 • 10/02/2021

Ajudes extraordinàries per a les persones autònomes davant la COVID-19 (2021) El proper dia 19 de febrer s'obrirà un nou registre perquè persones treballadores autònomes s'inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d'aju...


Generalitat de Catalunya: noves ajudes per a pimes

 • 04/02/2021

Ajudes extraordinàries per a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació de ERTO Nova línia d'ajuts de suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la p...


Modelo 347 ¿Quines operacions haig de declarar?

 • 02/02/2021

En què consisteix? Aquest model es presenta amb una periodicitat anual, referit a l'any natural anterior, i consisteix en una declaració informativa referida a les operacions realitzades amb un tercer quan l'import total de les operacions, su...


Pagaments en efectiu entre professionals

 • 22/01/2021

L'objectiu de el Govern és «baixar a la mínima expressió» aquest tipus de transaccions, per poder tenir la traçabilitat de tota mena de pagaments. Amb l'aprovació el passat 13 d'octubre de el projecte de Llei mesures de prevenció i lluita...

Hisenda planeja eliminar les empreses fantasma

 • 29/12/2020

Hisenda planeja una neta de 'empreses fantasmes'. Properament començarà a retirar els NIF i a imposar sancions a més de 150.000 companyies. Segons la Resolució de 21 de gener de 2020, de la Direcció general de l'Agència Estatal d'Admi...


Resum Comptable de 2020

 • 28/12/2020

L'any 2020 serà recordat com l'any de l'COVID-19. Han estat 12 mesos molt intensos, plens de novetats. Arriba el moment de mirar enrere i fer un resum del més rellevant .. Abans de fer aquest repàs mes a mes de les novetats més importants...


Acords sense reunions de forma excepcional fins el 31/12/2020

 • 23/12/2020

Decret Llei 53/2020, de 22 de desembre. Article 4. Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions de el dret civil català i a les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzo...


Autònoms - rebut complementari any 2020

 • 25/11/2020

INFORMACIÓ SOBRE L'EMISSIÓ DE CÀRRECS EN EL MES DE NOVEMBRE ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS INCLOSOS EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS i EN EL RÈGIM ESPECIAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DELS TREBALLADORS DEL MAR              ...

Igualtat retributiva entre dones i homes

 • 11/11/2020

El Reial Decret 902/2020 (BOE 2020.10.14) estableix mesures específiques per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte ia la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, desenvolupant el principi d'igualtat retributiva per treba...


Llei de Pressupostos de l'Estat 2021: Principals mesures

 • 09/11/2020

El Congrés ja té el calendari per a la tramitació dels Pressupostos 2021. El proper 11 de novembre, s'iniciaran les votacions, gairebé dues setmanes abans del que era habitual. Segons el Govern els pressupostos generals de l'Estat de 2021 ser...


Generalitat: Ajudes a Autònoms

 • 06/11/2020

Objecte i finalitat de l'ajut: ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadore...
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat

 • 28/10/2020

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2021 que remetrà a les Corts Generals. Incorporen un primer tram dels fons procedents de la UE. La principal partida és la destinada a les pensions públ...

Regulació del Treball a Distància

 • 24/09/2020

EL REIAL DECRET-LLEI 28/2020, PUBLICAT EN EL BOE 23-09-2020, REGULA EL TREBALL A DISTÀNCIA La nova regulació es aplicable a les relacions de treball en què concorrin les condicions descrites en l'article 1.1 del TRLET (treballadors que voluntària...


Canvi de la base de cotització d'Autònoms

 • 18/09/2020

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici. La sol·licitud formulada e...Ajudes públiques al desenvolupament digital de les pimes

 • 05/09/2020

El dia 3 d'agost es van publicar les Ajudes 2020 per al desenvolupament de l'oferta tecnològica en continguts digitals . El termini per a presentar sol·licituds 2020 serà de dos mesos a partir del dia 04-08-2020 (el termini finalitza el 04-10...
COVID-19: Resolució TSF/759/59/2020 mesures per a empreses obertes

 • 24/03/2020

RESOLUCIÓN TSF/759/2020, de 22 de marzo, por la que se especifican las medidas de distancia entre trabajadores y trabajadoras y con las personas usuarias con las que interactúan en los centros de trabajo. Cataluña DOGC 22-03-2020 Incluye corrección d...
L'"escriptori remot" pot comprometre la teva ciberseguretat

 • 03/09/2019

L'Escriptori Remot de Windows o RDP (Remote Desktop Protocol) és la forma més popular d'accés remot a equips d'empresa i particulars. I pot convertir-se en font de ciberriesgo si no compta amb les suficients mesures de seguretat: els cibe...


Com rectificar declaracions informatives errònies?

 • 04/02/2019

Quan detectem errors en una declaració informativa presentada i ja va concloure el termini per a la seva presentació voluntària, el primer que hauríem de fer seria qualificar la naturalesa dels errors comesos, per identificar el mecanisme necessari p...


Autònoms: ampliació del termini per a seleccionar Mutua

 • 31/01/2019

El RD Llei 28/2018 de 28 de Desembre, per als Treballadors Autònoms (excepte agrícoles) i amb efectes 1de gener, va establir que s'amplia la cobertura -de forma obligatòria- de les contingències d'Accident de Treball i Cessament d'Activit...Autònoms: 10 canvis laborals y de seguretat social en 2019

 • 18/01/2019

Aquestes són les 10 novetats que han de conèixer tots els autònoms, perquè els afecten en l'àmbit laboral i de seguretat social des l'1 de gener de el 2019. Aquest text  és del Real Decreto-ley 28/2018 publicat el 29 de desembre de 2018 1. Ob...


Calendari Contribuent 2019 AEAT

 • 04/01/2019

Aquest és el calendari del contribuent d'AEAT. Permet que tots coneguem les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis per a l'exercici 2019. Atenció! Tingueu en compte que si el...


Calendari Festius 2019 Barcelona

 • 31/12/2018

1 de Gener Cap d’Any 19 d’Abril Divendres Sant 22 d’Abril Dilluns de Pasqua 1 de Maig Dia Treballador 10 de Juny 2ª Pasqua 24 de Juny Sant Joan 15 d’Agost Santa Maria 11 de Setembre Diada de Catalunya 24 de Setembre La Mercè 12 d’Octubre Hispanitat 1...
Calendari del Contribuent 2018

 • 06/02/2018

L'obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques segons l'impost i l'obligat tributari, pot ser:  Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat juríd...


Calendari Fiscal 2013

 • 27/12/2012

Pel vostre interès us informem de les novetats més destacades del calendari del contribuent per a l'exercici 2013: S'avança l'inici del termini de presentació de la declaració de Renda i Patrimoni 2012, només per Internet, al 24 d'abr...


Tancament Anual IRPF 2012

 • 03/12/2012

Aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència...


Assessoria per a autònoms i empreses en comptabilitat, laboral, financera, jurídic i altres serveis, buscant sempre la millor solució per als teus interessos. Gestió àgil i transparent, amb un equip professional expert.

ON ESTEM

Avda. Roma, 107 - 1º C
08029 Barcelona

935 394 000