Què fer amb l'IVA de les factures impagades

Què fer amb l'IVA de les factures impagades

  • 14/02/2024

L'impagament de factures és un problema comú que afecta empreses de totes les mides i els sectors. Tot i els esforços per establir termes i condicions clars en les transaccions comercials, hi ha casos en què els clients no compleixen amb les seves obligacions de pagament, cosa que pot tenir conseqüències significatives per a la teva empresa.

L‟emissió d‟una factura representa el pas final en una transacció comercial reeixida. No obstant això, quan el client no fa el pagament en el termini acordat, es desencadenen una sèrie de problemes financers per al proveïdor. Aquest impagament pot afectar la liquiditat de l'empresa, dificultar el compliment de les pròpies obligacions financeres i afectar la capacitat per invertir en el creixement i desenvolupament del negoci.

Hi ha diverses raons per les quals un client pot no pagar una factura. Pot ser degut a problemes financers interns del client, disputes sobre la qualitat del producte o servei rebut, malentesos en els termes de pagament o, en alguns casos, manca de voluntat per complir les obligacions contractuals.

Per fer front a aquesta situació, les empreses solen implementar polítiques i procediments per a la gestió de comptes per cobrar. Això inclou establir terminis de pagament clars, enviar recordatoris de pagament de manera regular, i fins i tot oferir incentius per al pagament puntual. Tot i això, malgrat aquestes mesures preventives, l'impagament de factures continua sent un desafiament.

Aquest IVA impagat tens l'obligació de declarar-lo i ingressar aquest IVA a l'Agència Tributària, amb independència que els clients els ho paguin o no.

Tot i això, en el cas de l'impagament, té la possibilitat de recuperar aquest impost. Per fer-ho, hauràs de complir alguns requisits formals, a més de remetre al seu deutor ia Hisenda unes comunicacions en un termini determinat.

Requisits de recuperació i reclamació (LIVA art.89.Quatro):

  1. Que hagin transcorregut un any des de la data de loperació i es facin els tràmits de recuperació dIVA en els sis mesos següents.
  2. Que lempresari de loperació sigui un empresari o professional; si no ho és, que la base impossible de loperació (IVA exclòs) sigui superior a 50 euros.
  3. Que aquesta circumstància estigui sempre inclosa als llibres registres dIVA.
  4. L'empresa ha de fer tràmits per instar al deutor el pagament de les factures pendents com ara:
  • Haver iniciat un procediment judicial contra el deutor per tal de cobrar el deute.
  • Haver requerit el deutor per conducte notarial perquè pagui o per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació (mitjançant un burofax o correu electrònic certificat.)

Quan farem una factura rectificativa

Per recuperar l'IVA, haureu d'enviar al vostre deutor una factura rectificativa per l'import impagat anul·lant l'IVA repercutit. Hauràs d'emetre-la dins dels 6 mesos següents a la fi del termini de sis mesos o un any.

Sempre hauràs de tenir constància del seu enviament per després acreditar-ho a l'AEAT.Etiquetes

Assessoria per a autònoms i empreses en comptabilitat, laboral, financera, jurídic i altres serveis, buscant sempre la millor solució per als teus interessos. Gestió àgil i transparent, amb un equip professional expert.

ON ESTEM

Avda. Roma, 107 - 1º C
08029 Barcelona

935 394 000