Els interessos de demora són despesa deduïble

Els interessos de demora són despesa deduïble

  • 12/02/2024

El Tribunal Suprem ens confirma que els interessos de demora cobrats per l'Administració són una despesa financera per a les empreses i deduïble de l'impost de societats i de l'IRPF.

El Tribunal Suprem en la sentència del (TS 24.7.2023) ha confirmat els següents criteris en relació als interessos:

  • Els interessos de demora tributaris es qualifiquen com a despeses financeres.
  • Aquests interessos no tenen una naturalesa sancionadora, sinó exclusivament compensatòria del perjudici causat a Hisenda pel retard en els pagaments del deute tributari.

Per això, si es compleixen aquests requisits, aquestes despeses també seran deduïbles a l'IRPF, sempre que s'hagin calculat amb relació als rendiments d'una activitat econòmica per determinar-ne el rendiment net.

Aquests interessos són deduïbles tant si es meriten en una liquidació practicada en un procediment de liquidació, com si es meriten per la suspensió de lexecució dun acte administratiu impugnat.

Només cal tenir en compte que queden subjectes als límits de deduïbilitat de la normativa de limpost sobre societats (LIS art.16).Etiquetes

Assessoria per a autònoms i empreses en comptabilitat, laboral, financera, jurídic i altres serveis, buscant sempre la millor solució per als teus interessos. Gestió àgil i transparent, amb un equip professional expert.

ON ESTEM

Avda. Roma, 107 - 1º C
08029 Barcelona

935 394 000